Cerca


 
Número Títol
 
Vol. 1 (2005) Rasgos melódicos de énfasis en español Resum  PDF (Español)
Francisco José Cantero Serena, Raúl Alfonso Lozano, Marta Bartolí Rigol, Anna Corrales, Maribel Vidal
 
Vol. 13 (2017) MELODÍAS PARA CONFIRMAR, PREGUNTAR, SUGERIR O PEDIR EN ESPAÑOL Resum  Sense títol
Dolors Font-Rotchés, Miguel Mateo-Ruiz
 
Vol. 7 (2011) La entonación de (des)cortesía en el español coloquial Resum  PDF (Español)
Empar Devís
 
Vol. 1 (2005) Rasgos melódicos de énfasis en español Resum  PDF
Francisco José Cantero Serena, Alfonso Raúl, Marta Bartolí, Anna Corrales, Maribel Vidal
 
Vol. 1 (2005) La entonación del español hablado por taiwaneses Resum  HTML
Yen-Hui Liu
 
Vol. 7 (2011) Énfasis en la entonación del español de Chile en habla espontánea Resum  PDF (Español)
Daniela Barrena Medel, Víctor Solís Parejo
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Interacció de codis orals en parla espontània: el cas de les partícules modals de l'alemany Resum  PDF
José Torregrosa-Azor
 
Vol. 6 (2010) Scripts en Praat para la extracción de datos tonales y curva estándar Resum  PDF (Español)
Miguel Mateo Ruiz
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Trets de l'entonació del menorquí Resum  PDF
Júlia Pons Llabrés
 
Vol. 6 (2010) Protocolo para la extracción de datos tonales y curva estándar en análisis melódico del habla (AMH) Resum  PDF (Español)
Miguel Mateo Ruiz
 
Vol. 9-10 (2013-2014) La inflexió tonal final d'enunciats interrogatius amb intenció comunicativa de dubte en espanyol Resum  PDF
Sílvia Planas Morales
 
Vol. 6 (2010) El sistema de entonación del español de Cuba a la luz del modelo de análisis melódico del habla Resum  PDF (Español)
Raquel García Riverón, Madeleyne Bermúdez Sánchez, Adriana Pedrosa Ramírez, Alejandro F. Marrero Montero
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Aproximació als trets melòdics de les interrogatives de l'espanyol parlat per suecs Resum  PDF
Laura Martorell Morales
 
Vol. 5 (2009) Melodic analysis of speech method (MAS) applied to Spanish and Catalan Resum  PDF (English)
Dolors Font-Rotchés, Francisco José Cantero Serena
 
Vol. 9-10 (2013-2014) L'entonació dels titulars de les notícies en català. Trets melòdics dels locutors Resum  PDF
Dolors Font-Rotchés, David Paloma Sanllehí
 
Vol. 5 (2009) Análisis melódico de declarativas e interrogativas absolutas en español/LE Resum  PDF (Español)
Cristiane Conceição Silva
 
Vol. 8 (2012) Rasgos y patrones melódicos de la interrogación en el habla de Santiago de Cuba Resum  PDF (Español)
Alex Muñoz Alvarado
 
Vol. 4 (2008) Testeo de 3 procedimientos de obtención del pitch para la modelización prosódica del discurso noticia Resum  PDF (Español)
Lluís Mas Manchón
 
Vol. 8 (2012) Rasgos y patrones melódicos de la interrogación en el habla de Santiago de Cuba Resum  PDF (Español)
Alex Muñoz Alvarado
 
Vol. 3 (2007) Pronunciem, una nova estratègia didàctica per a la pronunciació catalana Resum  PDF
Josep Pi Mallarach
 
Vol. 8 (2012) Sobre l’èmfasi entonatiu de les formes ‘un’/’una’ en els titulars de Televisó de Catalunya Resum  PDF
David Paloma Sanllehí
 
Vol. 1 (2005) Análisis experimental del aprendizaje de la acentuación y la entonación españolas por parte de hablantes nativos de chino Resum  PDF (Español)
Maximiano Cortés Moreno
 
Vol. 7 (2011) La ràdio en menorquí i l'entonació de les preguntes parcials Resum  PDF
Júlia Pons Llabrés
 
1 - 23 de 23 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((revista OR conferència) NOT tesis)
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex., «publicació amb accés obert»
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu soci* moralitat se cercaran tant els documents que contenen la paraula «societat» com els que contenen la paraula «sociològica».
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona