Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona

 

Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS revistes.ub.edu, és propietat de la Universitat de Barcelona, amb CIF Q-0818001-J i amb seu social a Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, Espanya.

Tots els continguts d'aquest portal, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat de la UB, o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús. L'accés als articles inclosos en aquest portal és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d'ús de cada revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions editores.

Les dades personals que la Universitat de Barcelona sol·liciti als usuaris es tractaran d'acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

La Universitat de Barcelona no és responsables de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin d'ella.

La Universitat de Barcelona no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.