[1]
Acedo Alonso, N. 2014. ’DE BARCELONA A L’ILLA DEL TRESOR’. LECTURA COMPARADA DE ’CRÓNICA’ Y ’RESTES D’AQUELL NAUFRAGI’, DE JOAN MARGARIT. 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada. 8 (oct. 2014), 93–107.