Acedo Alonso, N. (2014) «’DE BARCELONA A L’ILLA DEL TRESOR’. LECTURA COMPARADA DE ’CRÓNICA’ Y ’RESTES D’AQUELL NAUFRAGI’, DE JOAN MARGARIT», 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada, (8), pp. 93–107. Disponible en: https://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/10878 (Accedido: 22mayo2022).