Hidalgo Nácher, M. (2021) «“Inscripciones de Pere Gimferrer”. Reseña de La trama mortal. Pere Gimferrer y la política de la literatura (1962-1985)», 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada, (24), pp. 267–271. doi: 10.1344/452f.2021.24.20.