[1]
G. Bartolí Masons, «“Maria Aurèlia Capmany: proximitats i aproximacions”. Ressenya de Maria Aurèlia Capmany. Escriptora i pensadora», 452ºF, n.º 24, pp. 254–256, ene. 2021.