[1]
M. Hidalgo Nácher, «“Inscripciones de Pere Gimferrer”. Reseña de La trama mortal. Pere Gimferrer y la política de la literatura (1962-1985)», 452ºF, n.º 24, pp. 267–271, ene. 2021.