Richart, Mabel, Universitat de València - Estudi General