Pietrak, Mariola, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie