Duran Arranz, Marta, Grau d'Estudis Literaris, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona