Szukała, Wiosna, Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, Polonia