14. Nación y construcción estatal como acción colectiva. Un análisis comparativo de mecanismos y procesos en Cataluña y el País Vasco

Meritxell Martínez Riera, Mario Zubiaga

Resumen


Els processos de construcció estatal i nacional estan necessàriament connectats amb episodis de contesa política on l’acció col·lectiva té un paper molt important. La mobilització dels col·lectius nacionalistes, tant a Catalunya como a Euskadi, ha estat constant en las últimes dècades. De manera interessant, la fi del cicle de violència a Euskadi ha coincidit amb l’activació d’un nou cicle de protesta a Catalunya, que ha sorgit dins d’un fort procés de polarització.  L’estudi comparatiu d’aquests episodis de contesa es pot dur a terme mitjançant el model de la «Dinàmica de la contesa política» proposat per  Charles Tilly, Doug McAdam y Sidney Tarrow. El present paper intenta comparar la presència y el mode d’activació dels diferents mecanismes de contesa tant en el cas català como en el basc. En primer lloc, quan apliquem el nostre mapa de mecanismes de secessió als casos d’estudi, aquest revela una forta activació de determinats mecanisme essencials, sobretot en el cas català. En segon lloc, pel que fa a algunes categories polítiques, es detecta un procés de difusió d’Euskadi a Catalunya i, més tard, des de Catalunya cap a Euskadi.

 

 


Palabras clave


acció col·lectiva, contesa política, nacionalisme, País Basc, anàlisi comparativa

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c)Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una 
licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona