Precisions sobre les àrees dialectals en el català del nord del País Valencià

Autors/ores

  • Andreu Beltran Zaragozà Universitat Jaume I de Castelló

Paraules clau:

dialectes catalans, valencià septentrional, tortosí meridional, lèxic català normatiu, variants fonètiques

Resum

Passats trenta anys des de l’aprovació de la llei d’ús i ensenyament del valencià i considerant els canvis socials i culturals de la nostra societat, tenint en compte la inevitable desaparició de les generacions nascudes abans de la guerra civil, decidírem dur a terme una petita enquesta dialectal centrada en els pobles que van conformar el castell o setena de les Coves de Vinromà. Set pobles i d’altres situats al sud en els límits del Maestrat històric, amb la finalitat de comprovar la vitalitat del lèxic en les diferents formes i variants fonètiques, delimitar i precisar-­‐‑ ne l’abast territorial i extraure conclusions relacionades amb dominis senyorials medievals, repoblació o amb àrees geogràfiques i centres d’influència.

Biografia de l'autor/a

Andreu Beltran Zaragozà, Universitat Jaume I de Castelló

Descàrregues

Publicades

2015-08-23

Número

Secció

Estudis de Dialectologia i Lexicometria