Els espectacles escènics i la política teatral d’August en la Vita Divi Augusti de Suetoni

Víctor González Galera

Resum


Al llarg de les Vitae XII Caesarum les referències de Suetoni al món de l’espectacle teatral i a les relacions d’aquest amb els principes són contínues. L’abundància de notícies de tipus anecdòtic és un dels trets característics del gènere biogràfic i, per tant, de les Vitae suetonianes; ens proporcionen una informació detallada sobre aspectes personals dels emperadors que no té cabuda en altres generes, com la historiografia analítica. D’altra banda, la presència d’aquesta mena de notícies en les Vitae i la seva distribució al llarg de l’obra no és casual, tal com han demostrat diversos estudis sobre l’obra suetoniana, sinó que respon a l’esquema del tot intencionat de Suetoni de modelar subtilment la psicologia dels seus personatges mitjançant anècdotes que, com petites pinzellades, contribueixen a perfilar la seva figura. En aquest treball ens proposem analitzar la Vita Divi Augusti de Suetoni a fi de descobrir quins mecanismes usa el biògraf per afaiçonar la imatge del primer emperador de Roma a partir de les referències als espectacles i al món teatrals, parant atenció especialment al mim i la pantomima.


Paraules clau


August; Suetoni; política; teatre; mim; pantomima

Text complet:

PDF PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/AFAM2017.7.2

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia
Contacte principal: Alejandra Guzmán Almagro
Deganat de la Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona
Pàgina web: http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM
Adreça electrònica: aguzman@ub.edu

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona