[1]
Camps Gasset, M. 2018. Acudits grecs sobre universitaris. El Philogelos i els problemes del terme ΣΧΟΛΑΣΤΙΚόΣ a les llengües modernes. Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia. 8 (Dec. 2018), 182–197.