(1)
Bastardas i Rufat, M.-R. El Petit Vocabulari De Benassal De Carles Salvador En El Diccionari Català-Valencià-Balear I En El Diccionari etimològic I Complementari De La Llengua Catalana (DECat) De Joan Coromines. Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia 2015, 2014, 209-219.