(1)
Bernadó Ferrer, G. Sobre Els gramàtics I Els rètors De Gai Suetoni Tranquil. Proposta De Traducció Al Català. Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia 2018, 1-14.