(1)
Aquilué, X.; Ayensa, E. Rode/Rhode. Pproposta De Transcripció Del topònim De La colònia Grega De ΡOΔΗ (Roses, Empordà, Girona). Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia 2018, 86-100.