(1)
Creus, E. Traduir Horaci: Traduir El Ritme. Consideracions Sobre La Traducció poètica d’Horaci En Català. Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia 2018, 258-280.