(1)
Jufresa, M. Una Visió Epicúria De La Vellesa a "El Conte Explicat Pel mercader" De Geoffrey Chaucer. Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia 2020, 2, 121-131.