(1)
González Senmartí, A. ’El Resto De La vida’ O Una Nova Recreació Del Mite d’Orfeu I Eurídice. Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia 2020, 2, 85-95.