(1)
Gutiérrez García , S. El Yosippon Castellà Del Ms. M-54 De La Biblioteca Menéndez Pelayo. Models De Lectura I Problemes Textuals. Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia 2023, 2, 81-96.