(1)
Prádanos Fernández , J. . Els Manuscrits Llatins De Les "Siete partidas" Y l’edició Glossada De Díaz Montalvo. Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia 2023, 2.