(1)
Prádanos Fernández , J. . Els Manuscrits Llatins De Les "Siete partidas" I l’edició Glossada De Díaz Montalvo. Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia 2023, 2, 233-254.