Camps Gasset, M. (2018). Acudits grecs sobre universitaris. El Philogelos i els problemes del terme ΣΧΟΛΑΣΤΙΚόΣ a les llengües modernes. Anuari De Filologia. Antiqua Et Mediaeualia, (8), 182–197. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/27118