Camps Gasset, Montserrat. 2018. “Acudits Grecs Sobre Universitaris. El Philogelos I Els Problemes Del Terme ΣΧΟΛΑΣΤΙΚόΣ a Les llengües Modernes”. Anuari De Filologia. Antiqua Et Mediaeualia, no. 8 (December):182-97. https://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/27118.