Camps Gasset, M. (2018) “Acudits grecs sobre universitaris. El Philogelos i els problemes del terme ΣΧΟΛΑΣΤΙΚόΣ a les llengües modernes”, Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia, (8), pp. 182–197. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/27118 (Accessed: 1June2023).