[1]
M.-R. Bastardas i Rufat, “El petit vocabulari de Benassal de Carles Salvador en el Diccionari català-valencià-balear i en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (DECat) de Joan Coromines”, Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia, vol. 2014, no. 4, pp. 209–219, Jun. 2015.