[1]
E. Casanova, “La presència de la tradició lexicogràfica valenciana en el Diccionari Normatiu Valencià (DNV): l’exemple del "Vocabulario Valenciano-Castellano" de Cabrera (1868/1899)”, Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia, vol. 2014, no. 4, pp. 231–275, Jun. 2015.