[1]
G. Bernadó Ferrer, “Sobre els gramàtics i els rètors de Gai Suetoni Tranquil. Proposta de traducció al català”, Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia, no. 7, pp. 1–14, Mar. 2018.