[1]
M. Camps Gasset, “Acudits grecs sobre universitaris. El Philogelos i els problemes del terme ΣΧΟΛΑΣΤΙΚόΣ a les llengües modernes”, Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia, no. 8, pp. 182–197, Dec. 2018.