[1]
E. Creus, “Traduir Horaci: traduir el ritme. Consideracions sobre la traducció poètica d’Horaci en català”, Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia, no. 8, pp. 258–280, Dec. 2018.