Camps Gasset, Montserrat. “Acudits Grecs Sobre Universitaris. El Philogelos I Els Problemes Del Terme ΣΧΟΛΑΣΤΙΚόΣ a Les llengües Modernes”. Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia, no. 8 (December 21, 2018): 182–197. Accessed June 1, 2023. https://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/27118.