1.
Camps Gasset M. Acudits grecs sobre universitaris. El Philogelos i els problemes del terme ΣΧΟΛΑΣΤΙΚόΣ a les llengües modernes. Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia [Internet]. 2018Dec.21 [cited 2024May22];(8):182-97. Available from: https://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/27118