Europeismes fràsics en el llibre de paraules e dits de savis e filòsofs. Estudi diacrònic i contrastiu

Maria Conca, Josep Guia

Resum


En aquest treball ens hem proposat analitzar alguns dels europeismes fràsics presents al Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs (entre 1291 i 1295) de Jafudà Bonsenyor, metge jueu de Barcelona. Es tracta d’una obra escrita en llengua catalana, a partir de “llibres aràbics”, útil per a l’estudi de la transmissió sapiencial d’Orient a Occident, a través d’Al Àndalus i Catalunya. Per a l’anàlisi, hem aplicat el mètode de concordances fràsiques, a partir del qual hem seleccionat, descrit, documentat, contrastat i validat deu proverbis com a europeismes. Ens ha interessat sobretot la localització i comparació de les codificacions en llatí medieval i llengües europees de l’època estudiada (segles XIII, XIV i XV).


Paraules clau


proverbis medievals; europeismes fràsics; transmissió sapiencial; llengua catalana.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/AFEL.2015.5.4

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
Coordinadora: Dra. Mar Garachana
Deganat de la Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: margarachana@ub.edu

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona