Jan Renkema, The texture of discourse. Towards an outline of connectivity theory, Amsterdam, John Benjamins, 2009, pp. xi+213

Josep Besa Camprubí

Resum


És més que probable que al lector d'aquesta ressenya el nom de Jan Renkema li resulti familiar: és ben conegut el seu estudi de 1993 (aparegut en espanyol sis anys més tard) Discourse studies: an introductory textbook, un llibre de caràcter panoràmic i general, i d'intenció divulgativa, que pretén (ho afirma l'autor a l'inici) familiaritzar l'estudiant universitari amb els conceptes més importants i els temes principals de l'àrea dels estudis del discurs.

Paraules clau


Lingüística del text

Text complet:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.1344/%25x

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
Coordinadora: Dra. Mar Garachana
Deganat de la Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: margarachana@ub.edu

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona