[1]
Linares Bernabéu, E. 2022. L’humor verbal en situacions comunicatives de mediació informal: una anàlisi sociopragmàtica en la conversa coloquial. Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística. 12, (Dec. 2022), 275–294. DOI:https://doi.org/10.1344/AFEL2022.12.12.