(1)
Oriol Carazo, C. Sebastià Farnés I La Paremiologia Catalana. AFEL 2015, 5, 109-126.