(1)
Gaminde Terraza, I.; Garay Rui, U.; Etxebarria Lejarreta, A.; Romero Andonegui, A. Generoaren Eragina Oinarrizko Emozioetan. AFEL 2023, 6, 1-26.