(1)
Gibert Sotelo, E. Polisèmia Del Nom Punta I Els Seus Derivats Verbals: Una Comparativa històrica Entre El Castellà I El Català. AFEL 2023, 6, 85-113.