(1)
Climent Roca, S. Modulació semàntica. Proposta De Model Unificat Per Als Noms d’entitats. AFEL 2022, 1, 43-69.