(1)
Calafat Vila, R. M. La Llengua Catalana a Mallorca. Els Escrits (socio)lingüístics Publicats a La Revista Lluc (1968-1999). AFEL 2021, 11, 51-69.