(1)
Gallardo Richards, E. L’ensenyament Del Castellà a Catalunya a través De La Premsa: Els Articles pedagògics Del Mestre Gironí Salvador Genís I Bech (1841-1919). AFEL 2021, 11, 107-123.