(1)
Guevara Claramunt, M. Català a Twitter, l’àgora De La Llengua. AFEL 2021, 11, 125-140.