(1)
Badal Bertolín, M. Extensió De La Marca /g/ I Desaparació Del Sincretisme Formal En Els Verbs De La Segona Conjugació Del Català. AFEL 2022, 12, 43-58.