(1)
Linares Bernabéu, E. L’humor Verbal En Situacions Comunicatives De Mediació Informal: Una anàlisi sociopragmàtica En La Conversa Coloquial. AFEL 2022, 12, 275-294.