Oriol Carazo, C. (2015). Sebastià Farnés i la paremiologia catalana. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 5, 109–126. https://doi.org/10.1344/AFEL.2015.5.7