Climent Roca, S. (2022). Modulació semàntica. Proposta de model unificat per als noms d’entitats. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 1(1), 43–69. https://doi.org/10.1344/AFEL2011.1.3