Ribera i Condomina, J. E. (2018). “Déu lo í perdó tot ý·l tinga en la sua santa glòria”. Al·lomorfia i reanàlisi en el pronom de datiu singular li i en el neutre ho en català antic. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 8, 103–135. https://doi.org/10.1344/AFEL2018.8.5