Calafat Vila, R. M. (2021). La llengua catalana a Mallorca. Els escrits (socio)lingüístics publicats a la revista Lluc (1968-1999). Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 11, 51–69. https://doi.org/10.1344/AFEL2021.11.4